blob

DOBRO DOŠLI U SARAJEVO bosanska kahvana kod braće Kreševljaković

08.05.2006.

Bosansko selo: O PROSTORU GDJE SE LAHKO PROKLIŽE!!!

U povodu objavljivanja knjige 'NA KLIZIŠTU POVIJESTI (Sveta kruna ugarska i Sveta kruna bosanska) 1387-1463)', historičara dr. Dubravko Lovrenović postavljamo dijelove recenzija dr. Srećka M. Džaje i dr. Ive Goldsteina, te izdavača Ivana Pandžića.
Knjiga ima više od osam stotina stranica teksta i vrlo bogat i iscrpan znanstvenokritički aparat, a opremljena je svim nužnim kartama (17), crtežima i ilustracijama (120) i kazalom.

"Istražujući porijeklo bosanske krune, Lovrenović se odlučio za tezu o njezinu endogenome, bosanskom porijeklu, koja glasi: Tvrtko I. Kotromanić proglasio je sam sebe kraljem, a ceremoniju krunjenja obavio je djed (episkop) Crkve bosanske.
Svakako je to najoriginalniji rezultat njegove knjige, ali ne i jedini. Dovodeći u blisku svezu Crkvu bosansku s etabliranim političkim ritualima europskog srednjovjekovlja, autor na indirektan način ojačava one interpretacije koje u srednjovjekovnoj Crkvi bosanskoj gledaju kršćansku instituciju koja se odvojila od Rima i zadržala svoja tradicionalistička shvaćanja i način života, a ne dualističku sektu čija bi odstupanja od ortodoksnog kršćanstva bila radikalna i Bosnu radikalno izdvojila iz duhovnog i političkog korpusa europskog srednjovjekovlja.
Lovrenovićeve analize pokazuju da je prije svega Ugarska predstavljala model i posrednika europskog srednjovjekovlja u Bosni. Njegovi su uvidi formulirani prema kriterijima moderne medievistike, pa prema tome predstavljaju doprinos ne samo bosanskoj i madžarskoj nego i europskoj medijevistici uopće. Vrijednost Lovrenovićeve monografije nije samo u originalnim uvidima u povijesne sklopove nego isto tako i u brižljivom odnosu prema povijesnim podacima. Njegove su interpretacije metodički tako posredovane da je lako provjeriti vrijednost argumenata na kojima se temelje".
(Iz recenzije dr. Srećka M. Džaje, suradnika Instituta za povijest istočne i jugoistočne Europe Sveučilišta u Münchenu i Südost-Instituta u Münchenu u mirovini te dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.)

"Dubravko Lovrenović napisao je znanstveno djelo u najboljoj maniri suvremenih historiografskih strujanja, posebno obrativši pozornost na politički i kulturni položaj srednjovjekovne Bosne u sustavu evropskog srednjovjekovlja. Pri tome stvara sliku u kojoj bosanska srednjovjekovna stvarnost nije bila kopija europskih feudalnih modela, već je imala vlastiti politički, kulturni i duhovni identitet. Njegov je stil jednostavan i čitljiv, a autor piše s osobitom skrupuloznošću prema izvorima".
(Iz recenzije prof. dr. Ive Goldsteina, redovnog profesora na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.)

"U knjizi dr. Dubravko Lovrenović na cjelovit i istodobno novi način analizira vrijeme srednjovjekovne Bosne u dinamičnom procesu kroz nekoliko stoljeća njezinog razvitka i postojanja. Nalazi i uvidi autora knjige temelje se na minucioznim istraživanjima kao i na pažljivoj i dubinskoj (re)interpretaciji izvora i literature.

Autor nam u svojem opsežnom radu otkriva posve novu političku, kulturnu i duhovnu sliku srednjovjekovne Bosne i njezin položaj u međunarodnom kontekstu, bitno različitu od one kakvu je njegovala tradicionalistička historiografska literatura.

Na tragu najbolje i kreativne primjene naputaka modernih historiografskih «škola» i autora, Lovrenović od povijesti ne traži da odgovara na pitanja na koja ne može odgovoriti, niti traži potvrdu unaprijed zadane (današnje, naše) ideološke sheme, nego povijest pokušava razumjeti iz nje same, iz njezinog vlastitog konteksta. Iz očigledno vrlo sretne istraživačke paradigme (odnos Ugarske i Bosne, za koji uvjerljivo pokazuje kako je bio i ostao ključ za razumijevanje glavnih procesa) Lovrenović ispisuje jednu veliku sintezu srednjovjekovne povijesti Bosne u regionalnom i europskom kontekstu, kakvu do sada nismo imali. Istodobno, bit će to izazovna i inspirativna tema za različite čitatelje – kako za specijaliste profesionalce, tako i za najširu intelektualnu publiku". (Ivan Pandžić)

U pitanju je veliko djelo, a da li je autor proklizao ili ne saznat će se nakon što knjigu pročitamo!!!

blob

ANTENA :


Bloggerski svijet:

MADE IN BOSNIA:

REPERTOAR KINA BLOB:
Kino ne radi zbog nedostatka grijanja

BROJAČ POSJETA,nejasno je kako radi, i pokazuje više posjeta nego drugi brojači
4380544

Powered by Blogger.ba

Samo ovaj blog