blob

DOBRO DOŠLI U SARAJEVO bosanska kahvana kod braće Kreševljaković

20.11.2008.

Urbano selo: EVANGELISTIČKA CRKVA U SARAJEVU

"Prije dolaska Austro-Ugarske na ove prostore, u Sarajevu je bilo nekoliko desetina sljedbenika Evangelističke crkve, koji su se okupljali u njemačkom konzulatu. Kako se nakon 1878. godine broj evangelista u Sarajevu uvećao  na više od 1000 članova javila se I potreba za izgradnjom prve evangelističke bogomolje.

Izgradnja crkve na obali Miljacke započela je 1898. godine, a otvorena je i posvećena već naredne godine – 19. novembra 1899. godine. Glavni pokretač izgradnje bio je štajerski austrijanac Filip Balif, a projektovanje je povjereno Karlu Paržiku. Među 160 zgrada koliko je čuveni češki arhitekt projektovao u Bosni jedna od najljepših, bila je Evangelistička crkva u Sarajevu.  Građevina je predstavljala iskorak od njegovog uobičajenog arhitektonskog izraza. Izgrađena je u romaničko-bizantijskom stilu kao centralna potkupolna građevina. Projektovana je horizontalno, kako bi se uskladila sa Miljackom, dok je središnji dio visinom naglašavao važnost zgrade. Deset godina kasnije  1911. godine sa strana crkve  dograđeni su krilni dijelovi objekta, odnosno zgrade koje su služile za potrebe evengalističke crkvene općine. Raspadom A-U monarhije crkva je polako gubila svoju funkciju. Tako je vremenom broj evangelista u Sarajevu drastično opao. Poslije Drugog svjetskog rata 1945. godine crkva je potpuno napuštena, a nove vlasti su nacionalizirali stambene prostore smještene u krilnim objektima crkve. Potpuno zapuštena i prepuštena propadanju stara evangelistička crkva je poput kakve ruševine stajala zaboravljena na obali Miljacke.

1981., gradske vlasti su odlučile da objekat dodijele Akademiji likovnih umjetnosti. Zgrada je potpuno adaptirana. Bilo je to odlično rješenje za koje se izborio prvi dekan Akademije prof. Muhamed Karamehmedović. Prelijepa zgrada nekadašnje evangelističke crkve  dobila je novu funkciju.  Ljepota obnovljene zgrade na Obali Mak Dizdara bila je  u skladu sa zlatnim godinama likovnog stvaralaštva u našoj zemlji. Kako se posljednjih godina pojavila potreba I za izgradnjom mosta na prostoru ispred ulaza u Likovnu akademiju, nedavno je izabrano I idejno rješenje mosta koji bi u skoroj budućnosti napokon trebao povezati staru evangelističku crkvu sa Radićevom ulicom odakle se posmatraču pruža najljepši pogled na ovu velelijepnu građevinu. (seadkresevljakovic@hotmail.com)

blob

ANTENA :


Bloggerski svijet:

MADE IN BOSNIA:

REPERTOAR KINA BLOB:
Kino ne radi zbog nedostatka grijanja

BROJAČ POSJETA,nejasno je kako radi, i pokazuje više posjeta nego drugi brojači
4380611

Powered by Blogger.ba

Samo ovaj blog