blob

DOBRO DOŠLI U SARAJEVO bosanska kahvana kod braće Kreševljaković

19.06.2018.

Nihad Kreševljaković: HISTORIJA SARAJEVA / ZNAMENITE SARAJLIJE I SARAJKE KOJE NISU ROĐENE U SARAJEVU

Naletih nedavno na zanimljivu listu ljudi gdje sam pobrojao imena nekih građana i građanki Sarajeva a koje nisu rođene ovdje. Doprinos mnogih od njih je nemjerljiv u izgradnji grada. Nije rijedak slučaj da se omalovažava uloga ljudi koji nisu rođeni u našem glavnom gradu, a još češća je da se glorificira mjesto rođenja u istom kao da to ima neko posebno značenje. GAZI HUSREV-BEG, Serez, najveći bosanski dobrotvor MURAT-BEG TARDIĆ, Šibenik, junak HABIBA RIZVANBEGOVIĆ STOČEVIĆ, Mostar, pjesnikinja ARIF HIMMET RIZVANBEGOVIĆ-STOČEVIĆ, Mostar, književnik MEHMED ŠAKIR KURTĆEHAJIĆ, Bijelo Polje, pisac IVO ANDRIĆ, Travnik (Dolac), književnik, nobelovac. MUHAMED ČAJNIČANIN, Čajniče, pisac. MEHMED REFIK HADŽIABDIĆ, Rogatica, šejhulislam, PRAVNIK ĆAMIL SIJARIĆ, Šipovci, Bijelo Polje, književnik. MEHMED ŠEMSIKADIĆ, Pljevlje, junak. Dr. SAFVET-BET BAŠAGIĆ, Nevesinje, pisac. MEHMED DŽEMALUDIN EF. ČAUŠEVIĆ, Arapuša kod Bosanske Krupe, Reisu-l-Ulema. HUMO, OMER ef., Mostar, pisac. ĐOKO MAZALIĆ, Kostajnica, slikar. JOSIP VANCAŠ, Sopron, arhitekta. NEZIR ef. ŠKALJIĆ, Rogatica, pravnik. MEHMED-beg KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK, Vitina kod Ljubuškog, kulturni radnik. SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ, Senj, pjesnik. KONSTANTIN (KOSTA) HÖRMAN, Bjelovar, osnivač i prvi direktor Zemaljskog muzeja. ZAIM IMAMOVIĆ, Mrkonjić Grad, izvođač sevdalinke. GABRIJEL JURKIĆ, Livno, slikar. ADELINE PAULINE IRBY (Miss Irby), Boyland Hally, Engleska GEORGENOM MUIR MACKENZIE / Miss Mackenzie / Engleska, humanitarna radnica. KOČIĆ PETAR, Stričići kod B. Luke, pisac. JOSIP LEŠIĆ, Zrenj, pisac. KARLO PARŽIK, Jičin (Češka), arhitekt. HUSEIN DŽANIĆ, Mala Kladuša, kemičar. IVAN AZIZ MILIČEVIĆ, Mostar, književnik. OSMAN NURI HADŽIĆ, Mostar, pisac. DŽEMAL BIJEDIĆ, Mostar, političar. ALI-beg FIRDUS, Livno, Prvi predsjednik Bosanskog sabora. Hadži Hafiz KAMIL efendija SILAJDŽIĆ, Breza, Imam Begove džamije. ALIJA IZETBEGOVIĆ, Bosanski Šamac, Prvi Predsjednik RBiH RODOLJUB ČOLAKOVIĆ, Bijeljina, političar. PAVAO ANĐELIĆ, Sutlići kod Konjica, pravnik. ANTO BABIĆ, Grahovik kraj Travnika, historičar. ALOJZ BENAC, Plehan (Derventa), historičar. ŠEFIK BEŠLAGIĆ, Gornja Tuzla, kulturni historičar. TUGOMIR ALAUPOVIĆ, Dolac (Travnik), književnik. MARKO ŠUNJIĆ, Rodoč kod Mostara, historičar. DUŠAN GRABRIJAN, Ljubljana (Slovenija), arhitekt. JURAJ NEIDHARDT, Zagreb, arhitekta. ZULFIKAR ZUKO DŽUMHUR, Konjic, pisac. LAZAR DRLJAČA, Blatna kod Bosanske Krupe, slikar. FEĐA AVDIĆ, Plana kod Bileće, slikar. ROMAN PETROVIĆ, Donji Vakuf, slikar. IVO ŠEREMET, Livno, slikar. NIJAZ ABADŽIĆ, Brčko, publicista. MARKO VEGO, Čapljina, arheolog. VLADO MRKIĆ, Mostar, novinar. GREGOR ČREMOŠNIK, Polzela (Slovenija), historičar. ĐORĐE STRATIMIROVIĆ, Graz (Austrija), arheolog. NADA MILETIĆ, Prijedor, arheolog. RAZIJA LAGUMDŽIJA, Trebinje, dekan ASU. ZORAN BEČIĆ, Čačak, glumac. JURISLAV KORENIĆ, Zagreb, osnivač festivala MESS. MIRZA DELIBAŠIĆ, Tuzla, košarkaš. PHILIPP BALLIF, Austrija, osnivač meteorologije u BiH. REŠAD KADIĆ, Tešanj, književnik. ZIJA DIZDAREVIĆ, Vitina kod Ljubuškog, pisac. ZEKERIJAH ĐEZIĆ, Janja, pjevač. SUADA DILBEROVIĆ, Dubrovnik, studentica i prva žrtva opsade Sarajeva. SAFET PAŠALIĆ, Brčko, glumac. REŠAD BEŠLAGIĆ, Tuzla, sevdalija. ZAIM IMAMOVIĆ, Mrkonjić Grad, interpretator sevdalinke. HIMZO POLOVINA, Mostar, interpretator sevdalinke. MUSTAFA HAJRULAHOVIĆ TALIJAN, Banja Luka, general Armije BiH. MEHMEDALIJA MAK DIZDAR, Stolac, pjesnik. EDHEM MULABDIĆ, Maglaj, književnik. ALIJA NAMETAK, Mostar, pripovjedač. HAMID DIZDAR, Stolac, književnik. ALIJA ISAKOVIĆ, Bitunja kod Stoca, pisac. NASIHA KAPIDŽIĆ-HADŽIĆ, Banja Luka, pjesnikinja. VITOMIR LUKIĆ, Zelenika (Crna Gora), pisac. ŠUKRIJA PANDŽO, Ulog kod Kalinovika, književnik. ALIJA BEJTIĆ, Kukavice (Rogatica), historičar. ADEM HANDŽIĆ, Tešanj, historičar. ISAK SAMOKOVLIJA, Goražde, književnik. ĆAMIL SIJARIĆ, Šipovice (Bijelo Polje), književnik. DERVIŠ SUŠIĆ, Vlasenica, pisac. HAZIM ŠABANOVIĆ, Poriječani (Visoko), historičar, MEHMED MEŠA SELIMOVIĆ, Tuzla, književnik. MUSA ĆAZIM ĆATIĆ, Tešanj, pjesnik. Fra GRGO MARTIĆ, Rastovača kod Posušja, pisac. MUSTAFA BUSULADŽIĆ, Gorica (Trebinje), naučnik. IBRAHIM IMŠIROVIĆ, Seona (Tuzla), prvi direktor Medrese, MUHAMED EMIN DIZDAR, Mostar, pisac. AUGUSTIN (TIN) UJEVIĆ , Vrgorac, pisac. VELIMIR MILOŠEVIĆ, Verići, pjesnik. MUHSIN RIZVIĆ, Mostar, književni historičar. IZET SARAJLIĆ, Doboj, pjesnik. VLADIMIR SREROV, Požarevac, pjesnik. ĆIRO TRUHELKA, Osijek, arheolog. JAGODA TRUHELKA, Osijek, književnica. AGAN BOSTANDŽIĆ, Tasovčići (Čapljina), inžinjer ekonomije i borac protiv fašizma. JOSIP BAĆ, Prijedor, naučnik. HENRIK BARIĆ, Dubrovnik, akademik. MIDHAT BEGIĆ, Koraj, profesor. VASO BUTOZAN, Starčevo kod Pančeva, veterinar. EDHEM ČAMO, Trebinje, naučnik. MLADEN DEŽELIĆ, Zagreb, kemičar. VLADIMIR ČAVKA, Orašje, prvi upravnik očne klinike u Sarajevu. HAMDIJA ČEMERLIĆ, Janja, profesor. BRANISLAV ĐURĐEV, Sremski Karlovci, historičar. MILENKO S. FILIPOVIĆ, Bosanski Brod, etnolog. NEDIM FILIPOVIĆ, Glamoč, historičar. JAKOB GAON, Travnik, profesor. ERNEST GRIN, Slavonska Požega, doktor. HAMZA HUMO, Mostar, pisac. MILENKO BERIĆ, Bačka Palanka, ginekolog. RISTO JEREMIĆ, Foča, historiograf zdravstva. JOSIP JEŽIĆ, Novi Vinodol, akademik. RADOSLAV JOVANOVIĆ, Stanari, geolog. BLAGOJE KOVAČEVIĆ, Grahovo, naučnik. KRUNOSLAV LJOLJE, Jajce, fizičar. DUŠAN MAKSIMOVIĆ, Sijekovac (Bosanski Brod), profesor. MANOJLO MARAVIĆ, Ogulin, matematičar. ISMET MUJEZINOVIĆ, Tuzla, slikar. SALKO NEZEČIĆ, Mostar, profesor. DIMITRIJE SERGEJEVSKI, Petrograd (Rusija), arheolog. CVJETKO RIHTMAN, Rijeka, etnomuzikolog. MILIVOJE SARVAN, Užička Požega, osnivač dječije klinike u Sarajevu. PAVAO STERN, Varaždin, farmakolog. VOJISLAV SPAIĆ, Ključ, ekspert za pravo. TONKO ŠOLJAN, Hvar, naučni radnik. ALEKSANDAR TRUMIĆ, Brčko, prvi dekan tehničkog fakulteta u Sarajevu. MIROSLAV VARADIN, Bijeljina, doktor veterine. JOVAN VUKOVIĆ, Pišče (Crna Gora), lingvist. NIKOLA ZDANOVSKI, Moskva (Rusija), osnivač poljoprivrednog fakultata u Sarajevu. NEDO ZEC, Mostar, neuropshijatar. TEODOR GREGORIĆ, Prvačina (Slovenija), naučnik. ILIJA KECMANOVIĆ, Bosanska Kostajnica, historičar književnosti. HAMDIJA KAPIDŽIĆ, Bileća, historičar. HUSREF REDŽIĆ, Stari Majdan, historija arhitekture. MUHAMED RIĐANOVIĆ, Čapljina, istraživač naučnik. MUSTAFA BUSULADŽIĆ, Gorica kod Trebinja, pisac. GORAZD BUČAR, Vareš, arhitekt. FARAH TAHIRBEGOVIĆ, Zenica, književnica. MILOŠ ARANICKI, Novi Sad, epidemiolog. MIRJANA BIJEDIĆ, Novi Sad, oftalmolog. IBRO BRKIĆ, Mostar, profesor interne medicine. NAIDA BRKIĆ-HADŽIJAHIĆ, Jajce, nefropatolog. UGLJEŠA UZELAC, Ivanjska kod Banja Luke, gradonačelnik. SEAD BRKIĆ, Livno, fiziolog. ILDUZA BUBIĆ-HUKOVIĆ, Mostar, antropolog. MARKO CIGLAR, Varaždin, fizijatar. IZET ČUSTOVIĆ, Trebinje, pedijatar. ANTO SUČIĆ, Olovo, gradonačelnik. MLADEN DEŽELIĆ, Zagreb, kemičar. DIMITRIJE DIMITRIJEVIĆ, Lugavčina (Požarevac), neuropsihijatar. ALEKSANDAR DODER, Ulog, kirurg. BLAGOJE ÐORÐEVIĆ, Pirot, infektolog. JELENA ÐORÐEVIĆ, Novi Bečej, radiolog. JASNA DŽIRLO-TODOROVIĆ, Zenica, doktorica. ALEKSANDAR FAJGELJ, Maribor, profesor. ZAIM FILIPOVIĆ, Ključ, profesor. DŽEMAL MUMINAGIĆ, Ljubuški, gradonačelnik. SALKO LAGUMDŽIJA, Vlasenica, gradonačelnik. FRIED ROBERT, Žilina (Slovačka), mikrobiolog. JOSIP GERC, Sinj, otorinolaringolog. MILAN GVOZDENOVIĆ, Čeklići (Srbija), mikrobiolog. NEDŽAT HADŽIMUSIĆ, Beograd, pedijatar. HAJRUDIN HADŽISELIMOVIĆ, Banja Luka, profesor. HASAN HAMZAGIĆ, Tutin, pulmolog. IVO HERLINGER, Karlovac, otorinolaringolog. JOSIP HORVAT, Skopija (Podravska Slatina), neuropsihijatar. STJEPKO JADRIĆ, Metković, biohemičar. IVAN KAFKA, Gračac (Hrvatska), hirurg. MUSTAFA KAPIDŽIĆ, Bileća, ginekolog. LEOPOLD KAUFER, Virje (Bjelovar), hirurg. PAVAO KAUNIC, Beč (Austrija), patolog. ABDULAH KONJICIJA, Fojnica, doktor. ZVONIMIR KOPAČ, Bosanski Brod, profesor. RATKO KOŠAK, Zagreb, toksikolog. BRANISLAV NUŠIĆ, Beograd, pisac. BRANKO MIKULIĆ, Pograđe (Gornji Vakuf), političar. HAKIJA POZDERAC, Cazin, političar. HAMDIJA POZDERAC, Cazin, političar. BLAGOJE KOVAČEVIĆ, Grahovo, hirurg. MIROSLAV KRETIĆ, Delnice, hirurg. ZDENKO KRIŽAN, Prag, profesor. HUSEIN KULENOVIĆ, Bosanski Petrovac, biohemičar. MARIO LEVI, Zagreb, profesor. FEODOR LUKAČ, Foča, hirurg. MILIN RADIVOJ, Lalići (Srbija), embriolog. ALEKSANDAR MILOJKOVIĆ, Sušak (Hrvatska), ginekolog. BRANKO NIKOLIN, Novi Sad, hemičar. VOJIN POPOVIĆ, Ivangrad, doktor. ZULEJKA POPOVIĆ, Zagreb, pedijatrica. HALIL PROHIĆ, Konjic, profesor Sudske medicine. DRAGUTIN PŠORN, Ključ, hirurg. LJUBICA PUTNIK, Beograd, infektolog. STEVO RADOJEVIĆ, Budimpešta, radiolog. DŽEMAL REZAKOVIĆ, Fojnica, profesor. IBRAHIM RUŽDIĆ, Travnik, kemičar. ALEKSANDAR SABOVLJEV, Ečka (Vojvodina), biohemičar. HIŠAM SERDAREVIĆ, Zenica, profesor. MIRON SIMIĆ, Banja Luka, doktor. SREĆKO TOMIĆ, Dolovi kod Vareša, profesor. STJEPAN URBAN, Zagreb, biolog. DANICA VASIĆ, Foča, ginekolog. ZINETA VOJVODIĆ, Banja Luka, infektolog. MOMČILO VUČIČEVIĆ, Rudo, oftalmolog. IRFAN ZULIĆ, Čapljina, farmakolog. JOZEF POSPIŠL, Nahošovice (Češka), arhitekt. ĆIRIL METOD IVEKOVIĆ, Klanjec (Hrvatska), arhitekta. Špiro Bocarić – Spiridon, Budva, Slikar ŠALOM ALBAHARI, Olovo, antifašista. VASO RADIĆ, Breza, gradonačelnik. LAZO MATERIĆ, Drvar, gradonačelnik. DANE OLBINA, Krbavica (Hrvatska), gradonačelnik. HUSEIN BRKIĆ, Mostar, gradonačelnik. HASAN DEMIROVIĆ, Vlasenica, gradonačelnik. ATIF HADŽIKADIĆ, Derventa, gradonačelnik. LJUDEVIT NOVAT, Beč, gradonačelnik... itd. Pobrojao: Nihad M. Kreševljaković

blob
<< 06/2018 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ANTENA :


Bloggerski svijet:

MADE IN BOSNIA:

REPERTOAR KINA BLOB:
Kino ne radi zbog nedostatka grijanja

BROJAČ POSJETA,nejasno je kako radi, i pokazuje više posjeta nego drugi brojači
4946867

Powered by Blogger.ba

Samo ovaj blog